Cookies

Cookies

1. Jsme společnost CALLAWAY s.r.o., IČO: 250 18 680, sídlíme na adrese Bratří Čapků 2870, 470
01 Česká Lípa, jsme zapsaní u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12192 a
provozujeme e-shop www.panperla.cz. Napsat nám můžete na mailovou adresu panperla.info@gmail.com


2. Na našich webových stránkách používáme cookies pro
- měření návštěvnosti našich stránek
- fungování našich stránek


3. Cookies a jejich zpracování, které popisujeme nahoře, je možné díky předpisům (GDPR, tedy
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES). Umožňuje nám to tzv. oprávněný zájem.


4. Na našich stránkách dál fungují tzv. marketingové cookies. Používáme je k následnému
zacílení naší reklamy. Takové použití je možné na základě vašeho souhlasu.


5. Naše webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování
návštěvníků webu a další cílení reklamy – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení
prohlížeče nebo používáním anonymního okna prohlížeče. Pokud byste si s tímto nastavením
nevěděli rady, kontaktujte nás, rádi pomůžeme.
Více k nastavení prohlížeče najdete tady:
- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer
- Android


6. Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se
návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu se posuzují v podobě hromadného celku
a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou
pro jeho fungování.


7. Shromážděné cookies soubory pro nás zpracovává:
- poskytovatel služby Google Analytics a AdWords, společnost Google Ireland Ltd.,
v souladu se svými, podmínkami – mrkněte sem,
- poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Inc., v souladu se
svými podmínkami – mrkněte sem.


8. Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na emailové adrese panperla.info@gmail.com, telefonicky na+420 775 033 599
nebo na naší poštovní adrese sídla a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje
zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo
opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých
případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme
správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně
vymáhat své nároky.


9. Cookies ukládáme po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

expirace